Krajinářské plány a studie


 

Regenerace bývalé nerekultivované skládky na ul. Budovatelská v Bohumíně – Záblatí

Skládka zarostlá rákosem a vysokou travou leží v bezprostřední blízkosti sídliště. Po obvodu skládky byla vyšlapaná pěšina, po které lidé chodili na procházky. Naším cílem bylo najít rekreační využití skládky, napojit ji na stávající infrastrukturu a vytvořit z ruderálního porostu „zeleň“ s plánem údržby. Projekt byl realizován z evropských peněz. Navrhli jsme travnaté cesty, kosené louky, ostrůvky rákosu i porostů pro uplatnění procesu řízené sukcese, mosty, schodišě, povalové chodníky a mobiliář. Občané sídliště skládku dnes hojně využívají k rekreaci.


 

Regenerace bývalého sportovního areálu a fotbalového hřiště „Faja“ v Bohumíně

Našim hlavním úkolem bylo najít rekreační využití bývalého zpustlého fotbalového hřiště. Město nenašlo finance na odstranění starých tribun po obvodu, za to mělo dost zeminy. Tribuny se zasypaly, vznikly veliké valy po jejichž obvodu vyrostla bikrosová dráha a sáňkovací kopce. Z kmenů kácených stromů bylo vytvořeno cyklotrialové hřiště, v centrální části překážky pro skoky. Kácení porostů proběhlo pozitivním výběrem hodnotných dřevin, nové stromy zahradníci vysadili do centrální plochy.


 

Výsadba a regenerace izolační zeleně I – IV  v Bohumíně 

Z pět let se v Bohumíně vysadily stovky stromů z evropských peněz několika dotačních titulů. Projekt obsahoval dendrologický průzkum, architektonický návrh, vytipování provozně nebezpečných a přestárlých stromů, navrhování zeleně do nového biokoridoru a biocentra, podpora ÚSES, zeleň na sídlišti Tovární a Dolní Pole v porostech Gliňoče.


 

Regenerace lesoparku Bažantnice v Karviné – Novém Městě

Bývalý lesopark byl už jen zarostlou olšinou. Navrhli jsme nové pohledy, průhledy, průseky, dominantní a celoročně zajímavé skupiny zeleně.

Komentáře jsou vypnuty.