projekty a návrhy objektů veřejné a vyhrazené zeleně

dendrologické průzkumy, hodnocení kvality dřevin, inventarizace zeleně

pasporty zeleně a studie sídelní zeleně

krajinářské plány a studie

projekty rodinných zahrad

Vítám Vás...


Jmenuji se Petra Ličková a jsem zahradní architektka. Zabývám se projekční a inženýrskou činností v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Navrhuji sadové úpravy pro veřejný i soukromý sektor. Od roku 2006 pracuji jako samostatný zahradní architekt. Vytvořila jsem desítky projektů, jejichž kvalita byla ověřena realizací i časem. Mám ráda svou práci a umím vytvořit spolu s realizátory zahradní prostor, který bude dle vašich představ krásný, funkční i originální.

Těším se na spolupráci

   

O ateliéru

Standardem ateliéru je vypracování projektové dokumentace ve všech stupních od průzkumů, inženýrské činnosti přes studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po autorský a technický dozor investora.
Umím zpracovat projektovou dokumentaci splňující podmínky dotačních titulů, která je vhodným podkladem pro získání dotace z dotačního programu Státního fondu životního prostředí a regionálních operačních programů. Nabízím také pomoc s výběrem realizační firmy, kterou Vám v rámci autorského dozoru nekompromisně pohlídám. Docílím tak dokončení Vaší realizace přesně dle projektu.

Projekty

• Návrh zahrady Slezské diakonie v Ostravě (2016) • Revitalizace rozvojových ploch v Bohumíně (2016) • Návrh zahrad mateřských škol ve Frýdku – Místku (2016) • Návrh přírodně blízké zahrady mateřské školy ve Stonavě (2016) • Návrh zeleně odstavných ploch v centru Bohumína (2016) • Regenerace zeleně v areálu Třineckých železáren (2016) • Regenerace zeleně v obci Kteřinice, odpočívadla (2015-16) •