Studie sídelní zeleně


 

Studie sídelní zeleně obce Stonava

Cílem územní studie je vytvořit funkční, dle možností propojený systém ploch zeleně. Stanovuje regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, navrhuje etapizaci realizací, rekonstrukcí a dalších úprav ploch zeleně. Studii sídelní zeleně vyžaduje Operační program životního prostředí jako bodovanou přílohu projektů sadových úprav ve městech a obcích.

 

Komentáře jsou vypnuty.